Samenwerking België

Veldeke Limburg werkt nauw samen met de Veldeke organisaties in Belgisch Limburg. Veldeke Belgisch Limburg kent vijf afdelingen.

De zesde is in oprichting. 

 

Deze afdelingen hebben ruim 700 aangesloten leden.

Veldeke Belsj Limburg en haar vijf afdelingen kennen een gestructureerd overleg. Dit houdt in dat minimaal 4 maal per jaar een gezamenlijk overleg plaatsvindt.

 

De vzw Veldeke Belgisch Limburg

voorzitter: Jos Boiten

secretaris: Theo van Dael | teevee61@telenet.be

penningmeester: mw Gaby Nies

www.veldekebelsjlimburg.be  

 

De vijf afdelingen zijn: 

 

Veldeke As

voorzitter: Stan Mardaga

secretaris: Jules Meermans

contactadres: Alida Massot

jean.dexters@hotmail.com 

  

Veldeke Genk

voorzitter: Pierre Claesen

secretaris: Theo Achten

contactadres: Mia Reyskens

mia.reyskens@skynet.be

www.dialectingenk.be 

 

Veldeke Hasselt

voorzitter: Marco Clerinx

veldeke.hasselt@gmail.com

www.veldekehasselt.be

 

Veldeke Maasland

voorzitter: Pierre Meulemans

contactadres: pierre.meulemans@hotmail.com  

 

Veldeke Dommelland

voorzitter: Gert Cuppens

gertcuppens@hotmail.com

  

Veldeke Lonerland (in oprichting)

contactpersoon: Jos Boiten

jos.boiten@telenet.be